Anthony Adcock
"Column 5" "Column 5" "Column 5" detail"Column 5" detail"Untitled (ironworker)""Untitled (ironworker)" detail"Untitled (box set)""Untitled (box set)""Untitled""Untitled" detailFastenersFastenersFastener 1Fastener 2Fastener 3Fastener 4Fastener 5Fastener 6"Untitled""Untitled""87th Street Underpass" "87th Street Underpass" detail"87th Street Underpass" detail"87th Street Underpass" detailAdjustableAdjustableAdjustableKleins/NinesKleins/NinesKleins/Nines"87th Street Underpass Study"
2017
BACK TO PORTFOLIO